14.11. 23:15

DEPOZITY III. ŘÍŠE

Vězeň číslo 1277 – Jan Lataňski

10. díl

2016 | 42 minut | Válka / Seriál / Záhady
Režie:
Krzysztof Szpakowski

V posledním rozlučkovém desátém díle se vracíme k osobnosti Jana Lataňského – posledního žijícího vězně tajné továrny na munici v Ludwikowicích. Jan Lataňski se narodil v roce 1927 ve vesnici Koňske v okrese Kielce. Když vypukla válka, byl poslán na nucené práce na pomoc na statek, na území tehdejší III. Říše. Dnes je to polská obec nedaleko Kladska v Dolním Slezsku. A pak na místo, které je bezpochyby jedním z největších tajemství II. světové války. Projekt měl vzniknout v Sovích horách na základech už existujících dolů, podzemních závodů a různých tajných objektů, které tady vybudovali Němci v meziválečném období. Srdcem projektu mělo být obrovské, na svou dobu velmi moderní, průmyslové centrum Molke. Tady, vedle dolu Václav, elektrárny a mnoha jiných pracovišť, sídlila tajná továrna Dynamit Nobel AG. Adaptační práce dolu pro potřeby továrny započaly po reaktivaci dolu už v roce 1933, když se k moci dostal Adolf Hitler.